Category: Dusunology

0

Pemburu Kepala “Headhunters” Kaum Dusun Tambunan

Di dalam bahasa Dusun, istilah yang dipakai untuk merujuk kepada aktiviti headhunting adalah “mangayou”. Istilah “misangod” pula istilah umum yang bererti “saling bermusuhan” atau “saling memerangi/berperang” iaitu dari kata “mi” ertinya “saling” dan “sangod”...

0

Ritual Untuk Mengirim Pasukan Pemburu Kepala

Ritual Moggongok : Ritual Untuk Mengirim Pasukan Pangayou (Headhunters). Beberapa suku kaum Dusun yang mengamalkan budaya headhunting memiliki banyak ritual berkaitan headhunting, termasuklah beberapa ritual untuk mengirim pasukan mereka melakukan kegiatan “Mangayou” ke suatu...