Tagged: ritual

0

Ritual Untuk Mengirim Pasukan Pemburu Kepala

Ritual Moggongok : Ritual Untuk Mengirim Pasukan Pangayou (Headhunters). Beberapa suku kaum Dusun yang mengamalkan budaya headhunting memiliki banyak ritual berkaitan headhunting, termasuklah beberapa ritual untuk mengirim pasukan mereka melakukan kegiatan “Mangayou” ke suatu...

0

Upacara Ritual Ghaib/Spiritual Kaum Dusun

Inilah yang disebut dengan ritual “Mogorunduk”, salah satu ritual di dalam agama tradisional Dusun. Di dalam ritual ini, “Komburongoh” dan “Gonding” akan dipakai utk berhubung dengan alam spiritual/ghaib, utk memohon pertolongan. Sesetengah kaum Dusun...