Tagged: pasukan pemburu kepala

0

Ritual Untuk Mengirim Pasukan Pemburu Kepala

Ritual Moggongok : Ritual Untuk Mengirim Pasukan Pangayou (Headhunters). Beberapa suku kaum Dusun yang mengamalkan budaya headhunting memiliki banyak ritual berkaitan headhunting, termasuklah beberapa ritual untuk mengirim pasukan mereka melakukan kegiatan “Mangayou” ke suatu...