Nasihat Jo-anne Boros Dusun

Sharing is caring!

Translation: 

Semasa perjumpaan bersama para peserta UN pada hari ini, mereka berkata bahawa mereka paling gentar dengan bahagian soal jawab. Bahagian soal jawablah yang paling mereka takuti jadi saya pun cuba untuk membantu menjawab persoalan mereka. 

Saya kata, “Jangan kamu takut. Yang kamu perlu tahu, pertama, ialah kamu mesti mengetahui sejarah atau cerita kebudayaan daripada daerah kamu masing-masing. Kedua pula, jangan kamu hafal apa yang perlu dicakap. Fahami betul-betul pertanyaan yang dikemukakan, kerana daripada apa yang kita buat ini, kita inginkan idea-idea baharu daripada kalangan belia.” 

Jadi, sememangnya kita tahu kalau ingin menyertai UN, kita juga mencari calon yang mempunyai ciri wajah yang mulus. Memang itu salah satu ciri yang kita akan lihat. Dan untuk UN tahun ini juga, kita ingin memberikan peluang kepada warga muda untuk mengeluarkan apa yang ada dalam isi hati mereka.

*sy try translate setepat yang mungkin ?

You may also like...

Leave a Reply